Babu wani abu da Found

NEMAN GAFARA, amma ba sakamakon da aka samu. Zai yiwu bincike zai taimaka wajen samun alaka post.